Ban Công Tím

Ban Công Tím ‘Anh biết, cho dù đi đến cuối con đường, anh cũng sẽ tìm được em. Anh biết em vẫn đang đợi anh, ở một nơi nào đó. Quan trọng là… anh có đủ tin hay không mà thôi. À, mà em không biết rằng xương rồng cũng có thể nở những bông […]