Menu
Menu

Weekly Photo Challenge: Up

“Up Moments” with my colleagues on Team Buiding Day!!! That’s always be funny and wonderful memories we’ve had together…

Weekly Photo Challenge: Flowers – Vietnamese Apricot Blossom

I would like introduce all of u a kind of beautiful flower from Vietnam that Vietnamese (especially the South) always

Nhiệm vụ ngọt ngào

NHIỆM VỤ NGỌT NGÀO … Window’s – 17:13 PM. “Sau giờ học, em hãy đi dạo một vòng chọn bất

Tìm lại yêu thương…

Yêu thương không chỉ là lời ngọt đầu môi. yêu thương là đi cùng người ấy, là trân quý, đồng

Bắt đầu một kết thúc…

Rất cần những kết thúc vội vã của ai đó để ta thấy rằng, cần phải dẹp bỏ những e